Emmagatzematge

Solucionem qualsevol necessitat en armaris per al teu laboratori i d'emmagatzematge tècnic especial.

Fabriquem qualsevol format d'armari i segons els requisits de funcionalitat que necessitis. Inclosos armaris per a productes químics i armaris de seguretat per a laboratoris de qualsevol nivell.

Armaris per a safates extraibles

Armari de laboratori amb porta frontal i safates extraïbles per a l’emmagatzematge ordenat i segur de recipients. A més, integra:

 • Columna amb regulació en alçada de les safates i possibilitat d'afegir-hi més unitats en funció de la mida dels recipients.

 • Sistema extraïble per facilitar l'emmagatzematge i visibilitat del contingut de les safates.

 • Safates de polipropilè amb superfície antilliscant segura i de fàcil neteja.

Cos exterior de l'armari:

 • Material: tauler de melamina o de resines termoestables.

 • Formats de fabricació: conjunts d'un, dos o tres mòduls.

 • Disposicions: instal·lació d’armaris individuals o encastables.

 • Sòcol: melamina, amb possibilitat de fabricar-lo de resines compactes termoestables.

 • Tacs d'arrossegament plàstic antihumitat en contacte amb el paviment.

Estructura interior:

 • 1 unitat pack guia superior i inferior telescòpiques amb tancament esmorteït.

 • 1 unitat columna vertical porta safates.

 • 3 unitats pletines per fixar la porta amb la columna vertical.

 • 5 ud. Safates de Polipropilè regulables en alçada.

Components Opcionals:

 • Possibilitat de muntar sòcols de resines termoestables per a altres requeriments.

 • Possibilitat d'afegir tiradors més llargs.

 • Possibilitat d'augmentar el nombre de safates interiors i equiparar-les amb separadors antigir, classificadors i safates especials per a emmagatzematge de provetes.

 • Possibilitat d'equipar columna vertical giratòria per afavorir la visibilitat i accedir de forma frontal al contingut de les safates.

 • Possibilitat d'afegir sistema de ventilació forçada amb aspiració permanent mitjançant conductes i motor extractor.

Ús previst:

Emmagatzematge de mostres i útils de mida reduïda.

Emmagatzematge d'ampolles i recipients.

Emmagatzematge d'objectes o recipients fràgils.

Emmagatzematge de recipients amb substàncies susceptibles a olors i que requereixin la seva evacuació.

Laboratoris polivalents.

Laboratoris on es vol evitar al màxim l'acumulació de pols.

Zones on es requereixi el segellat de juntes amb sòcols mitja canya.

Armaris per a àcids i bases

Armari especialment indicat per a l’emmagatzematge d’àcids i bases. Les seves principals característiques són:

 • Apte per a substàncies agressives no inflamables.

 • Diversos models segons mides.

 • Materials per triar: melamina o resines termoestables.

 • Amb rodes o fixos en contacte amb el paviment.

 • Amb cubetes de plàstic extraïbles.

 • Compartiments separats d'àcids i bases en un sol armari (segons model).

 • Amb etiqueta d'advertència per a productes corrosius.

 • Amb reixeta de ventilació o opcionalment connectats a ventilació forçada o filtrada.

 • Sense espais entre armaris evitant escletxes, ajustats entre si.

Armaris de seguretat

Armaris de seguretat per a laboratori per a l’emmagatzematge de productes químics i substàncies perilloses.

Fabricats segons la normativa europea estàndard UNE EL 14470 (part 1 i 2), per a l’emmagatzematge adequat i la manipulació segura de substàncies perilloses per a la vida laboral diària. Els armaris de seguretat permeten la protecció integral en diferents àmbits com laboratoris, investigació, indústria i agricultura per a un emmagatzematge segur i conforme a la llei.

Depenent del model, els armaris estan disponibles amb nombroses variants d’equipament interior, colors, variants de portes, així com diferents amplades i altures d’armari. Resistència al foc provada dels armaris per a substàncies perilloses resistents al foc segons el model d’armari: 90 minuts (tipus 90) o 30 minuts (tipus 30).

Possibilitat d’afegir extracció d’aire mecànica o filtrada.

Gamma de productes:

Armaris alts per a productes inflamables:

Armari bàsic: Armari de seguretat per a l'emmagatzematge de productes inflamables. Aprovació GS, disponible en diferents amplades i alçades i amb un seguit de variants d'equipament interior. Models més econòmics, 2 colors disponibles.

Armari Quality Plus: armaris de seguretat (tipus 90/30) per a l'emmagatzematge de productes inflamables. Aprovació GS i de conformitat amb la norma estàndard FM 6050. Amb sòcol de transport integrat per al fàcil transport dins de les instal·lacions de l'empresa. Construcció extremadament robusta amb una superfície resistent a esgarrapades i cops, porta amb 3 frontisses. Pany amb indicador de l'estat de tancament, sistema de bloqueig de portes, tancament automàtic de les portes (segons model), maneig amb una sola mà (segons model), 7 colors de porta disponibles.

Armari de calaixos extraïbles: armari de seguretat per a l'emmagatzematge de productes inflamables amb el mateix volum d'emmagatzematge que els armaris estàndard, però amb la meitat d'amplada. L'armari compta amb calaixos verticals controlats per motors elèctrics: visió general perfecta dels materials perillosos emmagatzemats amb accés per ambdós costats a tots els envasos emmagatzemats. Resistència al foc tipus 90. 6 colors disponibles.

Armari de bateries d'ions de liti: armaris de seguretat (tipus 90) per a l'emmagatzematge actiu i passiu de bateries d'ions de liti (d'acord amb la NORMA UNE EN 14470-1 i UNE EN 1363-1), amb protecció contra incendis tant des de fora com des de dins. Models robusts i duradors amb mecanisme de tancament i enclavament amb indicació de l'estat de tancament. Depenent del model, incorpora a l'interior de l'armari un sofisticat sistema de detecció/extinció d'incendis de tres nivells.

Armaris baixos per a productes inflamables:

Armari baix: perfecte per col·locar sota de les vitrines de gasos i taulells. Àmplia varietat - 26 models amb 4 amplades i 2 profunditats proporcionen una màxima flexibilitat de modificació de les condicions estructurals i dels requisits de l'usuari. Opcionalment amb altura interior maximitzada (per exemple, per a la recollida de residus) o un calaix de segon nivell (ideal per a l'emmagatzematge d'envasos petits). Resistència al foc tipus 90, aprovació GS. Color gris clar RAL 7035.

Armari Quality Plus: armaris de seguretat (tipus 90/30) per a l'emmagatzematge de productes inflamables. Aprovació GS i de conformitat amb la norma estàndard FM 6050. Amb sòcol de transport integrat per al fàcil transport dins de les instal·lacions de l'empresa. Construcció extremadament robusta amb una superfície resistent a esgarrapades i cops, porta amb 3 frontisses. Pany amb indicador de l'estat de tancament, sistema de bloqueig de portes, tancament automàtic de les portes (segons model), maneig amb una sola mà (segons model), 7 colors de porta disponibles.

Armaris amb recirculació filtrant monitorada:

Armaris amb recirculació filtrant (tipus 90/30): la solució amb aprovació GS per a l'emmagatzematge segur de líquids inflamables, així com substàncies perilloses no inflamables diverses.

Armaris amb recirculació filtrant per a substàncies tòxiques: armari per a l'emmagatzematge segur de substàncies tòxiques i perilloses lleugerament agressives i no inflamables.

Armari de calaixos extraïbles: armari de seguretat per a l'emmagatzematge de productes inflamables amb el mateix volum d'emmagatzematge que els armaris estàndard, però amb la meitat d'amplada. L'armari compta amb calaixos verticals controlats per motors elèctrics: visió general perfecta dels materials perillosos emmagatzemats amb accés per ambdós costats a tots els envasos emmagatzemats. Resistència al foc tipus 90. 6 colors disponibles.

Armaris de seguretat combinats per a inflamables i per a àcids i bases:

Armari combinat: emmagatzematge separat i segur d'àcids, bases i substàncies perilloses inflamables en un sol armari (tipus 90/30), aprovació GS. Dos compartiments d'emmagatzematge separats hermèticament amb paret central resistent al foc. Conductes d'aire integrats resistents a la corrosió, no metàl·lics. Amplada de l'armari: 120 cm.

Armari combinat baix: perfecte per a situar-lo sota de la vitrina de gasos o taulell. Emmagatzematge segur en un únic armari (tipus 90) de substàncies perilloses inflamables i agressives. Compartiments d'emmagatzematge independents amb divisió central. Ventilació regular i independent de cada compartiment a través d'un conducte d'aire centrat (DN 50), apte per a la connexió a un sistema d'extracció forçada. En 2 amplades: 110, 140 cm.

Armaris per ampolles de gas:

Armari per a ampolles de gas per a l'emmagatzematge en interior de gas comprimit inflamable o tòxic en llocs de treball d'acord amb les normes DIN EN 14470-2 i APQ-10 (Espanya). Apte per fins a 4 ampolles de gas de 50 litres cada un. Resistent al foc tipus G90 i G30, aprovació GS. Disponible a les amplades de 140, 120, 90 cm, així com un model de 60 cm també adequat com una versió de G90 per ampolles de gas de 2 x 50 litres.

Armari per ampolles de gas per a emmagatzematge exterior: armaris de seguretat robusts i d'alta qualitat per a l'emmagatzematge segur de gasos comprimits inflamables o tòxics a l'exterior segons APQ-10 (Espanya). Construcció de planxa d'acer completament galvanitzada amb superfície en planxa d'acer plastificada. Sòcol d'acer inoxidable resistent a la corrosió. Depenent del model, apte per fins a 5 ampolles de gas de 50 litres cadascun. Amb bloqueig i ventilació eficaç.

Armaris per a bidons:

Armari per a bidons: armari per a bidons tipus 90, aprovació GS, per a l'emmagatzematge de materials perillosos en grans envasos i bidons de 200 litres. Disponible de forma opcional amb sòcol de transport per al transport simple dins de les instal·lacions de l'empresa. Amb portes batents i sistema de bloqueig de portes per a la càrrega i descàrrega segura dels envasos. Portes bloquejables amb un pany de cilindre. Dos amplades: 110 i 155 cm.

Armaris per a productes químics i armaris ecològics (no resistents al foc):

Armari per a productes tòxics: per a l'emmagatzematge de productes químics tòxics, agressius, no inflamables en els llocs de treball d'acord amb les normatives APQ-10 (Espanya), ordenança sobre substàncies perilloses. Àmplia varietat de portes i models.

Armari ecològic: per a l'emmagatzematge segur dels contaminants de l'aigua i líquids agressius.

Armaris alts

Armaris alts per a emmagatzematge de material de laboratori. Les principals característiques són:

 • Alta durabilitat.

 • Integració estètica en qualsevol ambient.

 • Material a triar: Els armaris poden ser fabricats en tauler de melamina, en tauler de resines termoestables o en xapa d'acer.

 • Disposa de potes de plàstic antihumitat que protegeix al moble.

 • Disposa de bona visibilitat de material a l'interior en els de portes de vidre i oberts.

Tipus segons tancament davanter:

Oberts

Portes

Portes de vidre

Calaixos

Combinats

D'altres, segons necessitats

Armaris murals

Armaris penjats a paret o suspesos entre suports per a material reactius, material vari de laboratori o arxivadors. Les principals característiques són:

 • Aspecte diàfan i lleuger.

 • Alta durabilitat.

 • Material a triar: Els armaris poden ser fabricats en tauler de melamina, en tauler de resines termoestables o en xapa d'acer.

 • Integració estètica en qualsevol ambient.

 • Disposa de bona visibilitat de material a l'interior en els de portes de vidre o sense portes.

 • Sense espais entre armaris evitant escletxes, ajustats entre si.

Armaris raconers a mesura

Armari per a col·locació sota taula en cantonades raconeres per a l’aprofitament de l’espai. Les principals característiques són:

 • Aspecte diàfan i lleuger.

 • Alta durabilitat.

 • Materials per triar: melamina o resines termoestables.

 • Integració estètica en qualsevol ambient.

 • Aprofitament dels racons de les taules per a emmagatzematge.

 • Model suspès: tauler de melamina o resines termoestables segons model.

 • Model amb Sòcol: tauler de melamina o resines termoestables segons model.

 • Tacs d'arrossegament plàstic antihumitat en contacte amb el paviment.

Armaris de residus

Armari per a col·locació sota antosta o vitrina per a la recollida de residus col·locant un bidó, cub o similar al seu interior. Disposa de rodes per a la seva obertura i facilitar el trasllat del bidó amb els residus recollits. Les principals característiques són:

 • Aspecte diàfan i lleuger.

 • Alta durabilitat.

 • Materials per triar: melamina, resines termoestables.

 • Integració estètica en qualsevol ambient.

 • Facilitar la recollida de residus del treball diari al laboratori.

 • Disposa de 4 rodes per facilitar el trasllat del bidó.

 • Base de la part mòbil del moble amb parets d'una alçada suficient alta per evitar possibles bolcades del bidó i suficient baixa per facilitar l'accés al bidó.

 • Les parts fixes del moble, en contacte amb el paviment, tenen tacs d'arrossegament plàstic antihumitat.

 • Part superior o posterior amb perforació opcional per al pas de tub fins al bidó.

Prestatges

Descripció dels prestatges pendents

 • Caracteristica 1

 • Caracteristica 2

 • Caracteristica 3

 • Caracteristica 4

 • Caracteristica 5

Taquilles

Taquilla per a emmagatzematge d’objectes diversos personals i/o laborals a la zona de treball. Les principals caracteristiques són:

 • Material: tauler de melamina o resines termoestables segons model. Per a altres materials, consultar departament tècnic.

 • Formats de fabricació: conjunts d'un, dos o tres mòduls.

 • Disposicions: Instal·lació d'armaris individuals o encastables.

 • Sòcol: tauler de melamina o resines termoestables segons model.

 • Tacs d'arrossegament plàstic antihumitat en contacte amb el paviment.

 • Clau ensinistrada.

 • Ventilació a part posterior.

 • Numeració en porta.

 • Sense espais entre armaris evitant escletxes, ajustats entre si.

L'interior de l'armari pot tenir diferents configuracions personalitzades. La disposició estàndard es compon de:

 • Barra de penjar penjadors a la part superior.

 • Prestatge interior.

MOBILIARI

Necessites el mobiliari complet? Coneix els sistemes de mobiliari i vitrines que fabriquem

En Dimanlab fabriquem cinc sistemes base modulars estàndard fabricats íntegrament en les nostres instal·lacions fabrils. La majoria d’ells poden ser fabricats en tauler de melamina, en tauler de resines termoestables o en acer inoxidable.

I al seu torn, amb inumerables possibilitats de personalització, que inclou la possibilitat de fabricació a mesura i colors i acabats al teu gust.

VITRINES

Igual que amb els sistemes de mobiliari, en la fabricació a mida de vitrines d’extracció, oferim cinc sistemes base, tots ells totalment personalitzables, i si cal ens encarreguem de la seva homologació: