Cabina extractora de gasos de laboratori per a petits treballs que no generin gasos i fums corrosius. Diverses versions estàndard o fabricades a mida de les teves necessitats.

Sistema de campana d'extracció de gasos no perillosos. Dissenyada per a laboratoris que la utilitzin de forma esporàdica i/o que només la requereixin de 800 mm a 1800 mm d'amplada.

El sistema VGEA PLUS
en 30 segons

Campana extractora de gasos de laboratori adequada per a petits treballs on es generin gasos, olors i fums de laboratori no corrosius.

 • Dissenyada per a una visibilitat total de treball.
 • Disseny diàfan.
 • Línia minimalista.
 • Integració estètica amb la resta de laboratori.

Actualment, existeixen 3 cabines de mesures més habituals: VGEA PLUS-1200, VGEA PLUS-1500 I VGEA PLUS-1800. Mesuren d’ample exterior 1200 mm, 1500 mm i 1800 mm, respectivament. Es poden personalitzar dimensions des d’un ample de 800 mm a un màxim de 1800 mm.

La cabina està dotada amb elements de seguretat activa i passiva que tenen com a objectiu evitar riscos a les persones.

Les campanes d’extracció de gasos VGEA PLUS de Dimanlab incorporen en el seu disseny elements que no només contribueixen a assegurar la seguretat del personal, sinó també la seva ergonomia. Alguns exemples:

 • Facilitat de lliscament de la porta guillotina contrapesada
 • Sistema d’accionament realment senzill
 • Il·luminació adequada i confortable
 • Nivell de soroll mínim.

Tots els components de la vitrina, que se citen tot seguit, estan fets de materials resistents als esforços mecànics, químics i tèrmics als que puguin estar sotmeses durant el seu ús i no han de ser fàcilment combustibles.

A més, la nostra vitrina permet desmuntar la pràctica totalitat dels seus components per efectuar canvis o reparacions amb molta rapidesa, en el cas de necessitat.

construcció exterior / estructura:

 • Estructura realitzada amb perfils de secció quadrada de 40 d’alumini, amb ranures tancades en els quatre costats per a una bona estètica, fàcil neteja i evitar l’acumulació de pols.
 • Laterals amb vidre 3+3 transparent, per a una bona visibilitat i entrada de llum en l’espai de treball.

Interior del cos superior: realitzat mitjançant plafons de resina compacta d’alta densitat, resistents al foc.

Taulell de feina: Cabina a col·locar sobre taulell existent del client o mobiliari nou de Dimanlab, quan és de sobretaula. Opcionalment es pot afegir un sobre nou de treball de resines termoestables a col·locar sobre el taulell existent. Si és de cos sencer, el taulell de feina és de resines termoestables.

Porta frontal: de guillotina amb vidre laminat 3+3 mm allotjat en un bastidor d’alumini, unit al sistema de contrapesos mitjançant cable d’acer, amb doble sistema de politges situades a la part posterior per evitar la caiguda brusca de la porta en cas de trencament o fallada.

Part inferior: un panell posterior desmuntable per a accés a les connexions (si no és de sobretaula) i canal elèctrica amb una base elèctrica doble.

Frontal superior: format per un panell fàcilment desmuntable que dona accés al sistema de corrioles, il·luminació i connexió del tub d’extracció.

Serveis de sèrie, encara que també personalitzables segons necessitats:

 • 1 tira llum LED, garantint una il·luminació superior a 500 lux.
 • 1 interruptor en el tauler de comandaments i quadre de superfície.
 • Opcional: 1 canal sota taula i 2 bases elèctriques dobles situades a la part inferior interior de la cabina.

Seguretat

La cabina està dotada amb elements de seguretat activa i passiva que tenen com a objectiu evitar riscos a les persones.

Ergonomia

Les campanes d'extracció de gasos VGEA PLUS de Dimanlab incorporen en el seu disseny elements que no només contribueixen a assegurar la seguretat del personal, sinó també la seva ergonomia. Alguns exemples:
- Facilitat de lliscament de la porta guillotina mitjançant contrapesos
- Sistema d'accionament realment senzill.
- Il·luminació adequada i confortable
- Nivell de soroll mínim.

Components

Aportem una Direcció de Projectes com el teu interlocutor principal. Us assegurareu que els treballs són realitzats estrictament en els termes projectats de qualitat dels materials i del resultat lliurat, en cost, en terminis i en seguretat dels treballadors involucrats, així com en la cura i respecte de les vostres pertinences i instal·lacions. De la mateixa manera, realitzareu un seguiment periòdic de l'avanç i coordinareu als nostres caps d'obra i a eventuals tercers industrials involucrats.

EXTRACCIÓ DE GASOS

Coneix altres sistemes de vitrines de gasos que fabriquem

Igual que amb els sistemes de mobiliari, en la fabricació a mida de vitrines d’extracció, oferim quatre sistemes base, tots ells totalment personalitzables (i ens encarreguem de la seva homologació):

MOBILIARI

També et fabriquem el mobiliari tècnic

En Dimanlab fabricamos cinco sistemas base modulares estándar fabricados íntegramente en nuestras instalaciones fabriles.

La majoria d’ells poden ser fabricats en tauler de melamina, en tauler de resines termoestables o en acer inoxidable.

I al seu torn, innombrables possibilitats de personalització, que inclou la possibilitat de fabricació a mesura i colors i acabats al teu gust.