Fem del teu laboratori un espai ultra segur.

La seguretat en el teu laboratori és la nostra principal premissa. Un compromís perquè el teu equip treballi de forma segura i confortable, alhora que es protegeix la infraestructura.

Seguretat per al teu equip humà

Tots els elements que composen el teu laboratori estan projectats, instal·lats i mantinguts per Dimanlab tenint com a primer objectiu la màxima protecció de les persones.

Seguretat de la infraestructura

Tant el projecte, com la construcció i el posterior servei de manteniment realitzats per Dimanlab tenen com a segon objectiu la màxima protecció de l’espai. Perquè el valor de la infraestructura i l’equipament del laboratori té un valor econòmic elevat.

Seguretat per al medi ambient

Un laboratori projectat, construït i mantingut per Dimanlab està dotat amb els mitjans i construït amb els materials adequats per fer-lo sostenible i respectuós mediambientalment.

Consulta la política de seguretat nostra Medi Ambient.

A més, disposem del certificat en control de qualitat en sistemes de gestió de processos ISO9001:2015 i certificat mediambiental ISO14001:2015, així com la ISO45001:2018 en seguretat i salut en el treball.

Elements crítics per a la seguretat en un laboratori

Els components que tenen una relació directa amb les mesures de seguretat al laboratori tenen la màxima prioritat de Dimanlab, des de la fase de disseny del projecte integral fins al servei de manteniment de laboratoris. En concret:

Vitrines de gasos, campanes d'extracció i braços d'extracció (Dimanlab® i altres marques).

Armaris per a productes inflamables i corrosius. Revisem el nivell de corrosió interior i exterior, safates extraïbles i elements d'obertura i tancament tant manuals com automàtics. Revisió del sistema de ventilació i filtres.

Filtres i sistemes de filtració integrats. Revisió de l'estat i saturació de filtres. Substitució quan convingui.

Instal·lacions elèctriques. Han d'estar dotades de tots els elements de seguretat i tall per a la potència instal·lada, amb els circuits i línies d'alimentació clarament definides i adequades al consum real. També les que transcorren per l'interior del mobiliari

Instal·lacions de fluids.

Dutxes i banyeres d’ulls d'emergència.

Il·luminació d'emergència. Aquests equips han d'estar situats estratègicament il·luminant les vies d'evacuació i en nombre suficient per donar una il·luminació adient.

Recintes i magatzems annexos o integrats en el propi laboratori per a material inflamable i corrosiu independentment del seu volum. Comprovació del sistema de ventilació instal·lat. Prestatgeries, armaris i el sistema i funcionament dels ferramentes d'obertura i tancament de portes.

Instal·lacions de gasos tècnics i gasos combustibles. Ha de ser realitzat per l'instal·lador original, s'avisarà el responsable si es detecta fallada o deficiència en la instal·lació. En el supòsit de representar un perill eminent de qualsevol índole, procedirem al tancament de la instal·lació afectada fins que l'instal·lador original acudeixi a esmenar o reparar la deficiència.

Instal·lacions de tractament d'aire i ventilació d'ambient o emergència. Ha de ser realitzat per l'instal·lador original, s'avisarà el responsable si es detecta fallada o deficiència en la instal·lació.

Senyalització i plans d'actuació davant alarmes de foc i concentració de gasos  tòxics o combustibles. Hi ha d'haver un pla d'emergència degudament documentat i els mitjans adequats per executar-lo i l'abast de tot el personal. (designat.)

Sortides d'emergència. Han d'estar a les distàncies legals establertes, ben senyalitzades i amb els passos d'evacuació totalment lliures d'obstacles.

També et pot interessar de Dimanlab

Projecte integral de laboratori

A Dimanlab estem preparats per dur a terme el disseny i construcció integral de qualsevol tipus de laboratori. Visita la nostra secció projecte integral de laboratori.

MOBILIARI

Avantatges per a tu de la nostra fabricació del mobiliari tècnic i vitrines

En l’elecció del mobiliari podràs triar entre sis sistemes base modulars estàndard fabricats íntegrament en les nostres instal·lacions fabrils.

La majoria poden ser fabricats en tauler de melamina, en tauler de resines termoestables o en metàl·lic.(tant en acer dolç en planxa com en acer inoxidable).

I al seu torn, amb innombrables possibilitats de personalització, que inclou la possibilitat de fabricació a mida i colors i acabats al teu gust.

EXTRACCIÓ DE GASOS

Descobreix les nostres solucions en extracció de gasos per a laboratori

Igual que amb els sistemes de mobiliari, en la fabricació a mida de vitrines d’extracció, oferim quatre sistemes base, tots ells totalment personalitzables (i ens encarreguem de la seva homologació):