Braços d'aspiració per a laboratoris. Diversos models per a les teves diferents necessitats.

Sistemes d'aspiració individuals consistents en braços articulats per a aspiració localitzada versàtil.

Els braços d'aspiració
en 20 segons

La instal·lació dels sistemes d’aspiració individuals subministrats per Dimanlab permet una captació localitzada molt eficaç sobre el focus emissor i prevé la dispersió de l’aire contaminat a la zona de treball.

Tots els models estan fabricats amb materials d’alta qualitat que asseguren el fàcil manteniment i una llarga durada.

La totalitat de les parts plàstiques són de polipropilè resistent a l’impacte. Els components d’alumini (segons model) són anoditzades i la superfície interior i exterior de les consoles de fixació pintades amb epoxi. Els eixos, cargols i ressorts són fabricats d’acer inoxidable resistent a àcids que asseguren una llarga vida en ambients agressius.

Els discos de fricció de les ròtules no necessiten cap manteniment.

La instal·lació d’un braç articulat d’aspiració localitzada pot anar acompanyada de l’extractor i els conductes a petició del client. L’equip d’enginyeria de Dimanlab realitza el càlcul segons els requeriments de cada projecte per oferir la instal·lació completa necessària.

Els sistemes 100, 75 i 50 disposen de diversos tipus de col·locacions, diferents longituds segons l’abast, i diverses formes de campana.

 • Adequat per a cabals d’aire aspirat entre 140 i 400 mᶟ/h.
 • Model alumini per a aplicacions generals sense requeriments d’especial resistència química o conductivitat.
 • Model antiestàtic per a ambients que requereixen una especial demanda de conductivitat (estàtica, ESD i atmosfera Explosiva Ex).
 • Model químicament resistent per aplicacions en ambients agressius.
 • Adequat per a cabals d’aire aspirat entre 80 i 180 mᶟ/h.
 • Model alumini per a aplicacions generals sense requeriments d’especial resistència química o conductivitat.
 • Model antiestàtic per a ambients que requereixen una especial demanda de conductivitat (estàtica ESD i atmosfera explosiva Ex).
 • Model químicament resistent per aplicacions en ambients agressius.
 • Adequat per a cabals d’aire aspirat entre 45 i 85 mᶟ/h.
 • Model alumini per a aplicacions generals sense requeriments d’especial resistència química o conductivitat.
 • Model antiestàtic per a ambients que requereixen una especial demanda de conductivitat (estàtica ESD i atmosfera explosiva Ex).

Seguretat

La cabina està dotada amb elements de seguretat activa i passiva que tenen com a objectiu evitar riscos a les persones.

Ergonomia

Les campanes d'extracció de gasos VGEA PLUS de Dimanlab incorporen en el seu disseny elements que no només contribueixen a assegurar la seguretat del personal, sinó també la seva ergonomia. Alguns exemples:
- Facilitat de lliscament de la porta guillotina mitjançant contrapesos
- Sistema d'accionament realment senzill.
- Il·luminació adequada i confortable
- Nivell de soroll mínim.

Components

Aportem una Direcció de Projectes com el teu interlocutor principal. Us assegurareu que els treballs són realitzats estrictament en els termes projectats de qualitat dels materials i del resultat lliurat, en cost, en terminis i en seguretat dels treballadors involucrats, així com en la cura i respecte de les vostres pertinences i instal·lacions. De la mateixa manera, realitzareu un seguiment periòdic de l'avanç i coordinareu als nostres caps d'obra i a eventuals tercers industrials involucrats.

EXTRACCIÓ DE GASOS

Coneix altres sistemes de vitrines de gasos que fabriquem

Igual que amb els sistemes de mobiliari, en la fabricació a mida de vitrines d’extracció, oferim quatre sistemes base, tots ells totalment personalitzables (i ens encarreguem de la seva homologació):

MOBILIARI

També et fabriquem el mobiliari tècnic

En Dimanlab fabricamos cinco sistemas base modulares estándar fabricados íntegramente en nuestras instalaciones fabriles.

La majoria d’ells poden ser fabricats en tauler de melamina, en tauler de resines termoestables o en acer inoxidable.

I al seu torn, innombrables possibilitats de personalització, que inclou la possibilitat de fabricació a mesura i colors i acabats al teu gust.