Sistema OpenLab Rodes

Mobles de laboratori que t'ofereixen màxima flexibilitat i versatilitat.

Aquest sistema de mobiliari és ideal per a laboratoris que necessitin versatilitat, poder canviar la configuració dels llocs de treball i ubicació dels elements de manera fàcil i ràpida.

QUÈ ÉS

El Sistema OpenLab Rodes
en 1 minut

OpenLab Rodes de Dimanlab és un sistema de mobiliari adequat per a laboratori clínic, farmacèutic, alimentari, químic, cosmètic, educatiu i per a altres sectors industrials. S’exclou la seva utilització en laboratoris amb classificació Nivell 3, 4 o 5 per a manipulació de virus, bacteris i gèrmens.

Proporciona una total flexibilitat dels llocs de treball en el laboratori.

Estructura: La seva estructura és oberta frontalment.

El sistema Openlab Rodes permet futures ampliacions a causa de la flexibilitat i modularidad que ofereix.

Material armaris: Els armaris poden ser fabricats en tauler de melamina, en tauler de resines termoestables o en xapa d’acer..

Garantia: La seva construcció s’ha realitzat segons UNEIX EN-13150, i ofereix una gran estabilitat, resistència i durabilitat.

Principals característiques del sistema

 • Estructura metàl·lica en “C” amb mobles suspesos desplaçables.

 • Moviment lliure dels mòduls inferiors al llarg de tota la longitud de la taula.

 • Flexibilitat dels llocs de treball.

 • Tapafondos fixos O enregistrables

 • Fàcil accés a la part posterior per a neteja.

 • Accés a la galeria de serveis posterior, que permet ampliar o modificar les instal·lacions en qualsevol moment

 • Aspecte diàfan i lleuger.

 • Alta durabilitat.

 • Integració estètica en qualsevol ambient.

Estructura metàl·lica en forma de “C”

 • Oberta frontalment.

 • Admet una càrrega de 250 kg/m² sense deformacions visibles en els seus components.

 • Format per tubs d'acer dolç pintat de 40x40x2 mm i 60x40x2mm.

 • Angle frontal i guia posterior per a moble desplaçable en acer dolç de 3 mm.

 • Anivelladors en punts de suport fins a 30mm.

Fitxa tècnica

Descàrrega la fitxa tècnica aquí.

MOBILIARIO

Conoce todos los sistemas de mobiliario que fabricamos

Aparte del sistema OpenLab, en Dimanlab fabricamos otros cuatro sistemas base modulares estándar fabricados íntegramente en nuestras instalaciones fabriles.

La mayoría de ellos pueden ser fabricados en tablero de melamina, en tablero de resinas termoestables o en metal.

Y a su vez, con innumerables posibilidades de personalización, que incluye la posibilidad de fabricación a medida y colores y acabados a tu gusto.

EXTRACCIÓ DE GASOS

Descobreix les nostres solucions en extracció de gasos per a laboratori

Igual que amb els sistemes de mobiliari, en la fabricació a mida de vitrines d’extracció, oferim quatre sistemes base, tots ells totalment personalitzables (i ens encarreguem de la seva homologació):